Generalități

Definiții

Drepturi de autor

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Declinarea responsabilității

Drepturile utilizatorilor site-ului acestui magazin online

Frauda

Litigii

Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza acest document și practicile noastre ori de câte ori considerăm că este necesar. În cazul în care utilizatorul nu își exprimă dezacordul asupra modificărilor, se va considera că acesta și-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor prezentelor termeni și condiții.

Pentru orice neclarități vă rugam să ne contactati folosind datele de contact de pe pagina Contact.